Maxim Scordo scores a PK at 7 years old

Damon Scordo

June 2, 2015

8 year old Maxim Scordo scores a penalty shoot